Dydaktyka

Dydaktyka

 

Biorąc pod uwagę zainteresowania naukowe i pracę badawczą specjalizuję się w zakresie następujących zajęć dydaktycznych, konwersatoriów i warsztatów tematycznych:
Socjotechnika

zajęcia w zakresie psychotechnicznych i socjotechnicznych sposobów oddziaływania społecznego. Wykłady, konwersatoria i ćwiczenia w zakresie: językowych i pozajęzykowych sposobów intencjonalnego kreowania rzeczywistości, wpływu społecznego oraz modelowania zachowań społecznych także w kontekście aktywności politycznej;

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

zajęcia i warsztaty z zakresu autoprezentacji w trakcie wystąpień publicznych, radiowych i telewizyjnych; autoprezentacja na piśmie. Warsztaty w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej;

Komunikacja i negocjacje w biznesie

wykłady i warsztaty w zakresie komunikacji w biznesie, umiejętności panowania nad emocjami, nawiązywania kontaktu, radzenia sobie ze stresem;

Komunikacja medialna

wykłady i zajęcia w zakresie public relations, obsługi medialnej, planowania i programowania agendy medialnej, organizacji i prowadzenia biura prasowego;

Kampanie społeczne

ćwiczenia i wykłady z zakresu przygotowania i realizacji kampanii społecznych, zawierających się w ramach marketingu społecznego;

Psychologia polityki
wykłady i ćwiczenia w zakresie podstawowych informacji o procesach psychologicznych i społecznych ściśle związanych ze sferą polityki  
Marketing jednostek samorządu terytorialnego
wykłady i ćwiczenia w zakresie projektowania i realizacji strategii promocyjnych jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem produktu miejsca;  
Marketing w instytucjach publicznych
ćwiczenia i wykłady z zakresu opracowania i wdrożenia mechanizmów marketingowych w różnego rodzaju instytucjach publicznych z uwzględnieniem polityki komunikacyjnej tych podmiotów.  
Badania marketingowe

 

 

ćwiczenia z zakresu przygotowania i realizacji badań ilościowych i jakościowych z zastosowaniem znanych i praktykowanych metod badawczych;

Event jako narzędzie promocji

 

wykłady z zakresu promocji miejsca, sposobów przygotowania i realizacji wydarzeń promujących wydarzenia społeczne, kulturalna i polityczne